ห้างขายยาตราเรด้า
shelf1
หมวดสินค้า
กรุงเทพทิพโอสถ
ยาสมุนไพร
shelf3
บทความยาประดง
ยาประดง
การวิจัยและพัฒนายาประดง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาประดง
วิธีทานยาประดง
น้ำเหลืองเสีย (Poor Lymph Disorder)
โรคภูมิแพ้ (Allergy)
ซีสต์ (Cyst)
โรคมะเร็ง (Cancer)
ความรู้เรื่องมะเร็ง
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน
การรักษาโรคสะเก็ดเงิน 2
หนังสือวิมานเมฆฉบับที่ 28
หนังสือวิมานเมฆฉบับที่ 30


ความหมายของเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย.

เลขสารบบอาหาร คือ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นตัวเลข 13 หลักแสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. ถูกนำมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลขซึ่งอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. แบบเดิม ซึ่งเลขสารบบอาหารนี้จะระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารครบถ้วนมากกว่าในอดีต ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบง่ายขึ้น

อาหารและยา

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยเลข สองหลัก หมายถึง จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร เช่น 12 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก

หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยเลข ห้าหลัก

ตัวเลขสามหลักแรก หมายถึง เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำเข้าอาหารที่ได้รับอนุญาต
ตัวเลขสองหลักสุดท้าย หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต

กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก

1 หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ออกเลขสารบบอาหาร
2 หมายถึง จังหวัดเป็นผู้ออกเลขสารบบอาหาร

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยเลข สี่หลัก หมายถึง ลำดับที่ของอาหารที่ผลิตหรือนำเข้า
บทความที่น่าสนใจ

Logo Shipping © 2012-2020 โดย ห้างขายยาตราเรด้า
418/5 อยู่ระหว่างซอยเอกมัย 24-26 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
ติดต่อฝ่ายขาย คุณนัดดา โทร. 081-340-0903